U bent hier: Home / Toelichting op de thesaurus / Ontwikkeling en partners

Ontwikkeling en partners

Werkwijze AAT-Ned
Bureau AAT streeft naar een periodieke update van de AAT-Ned met de inhoud van de Amerikaanse AAT door deze data te vertalen en beschikbaar te stellen. De redactie van het Getty Research Institute werkt doorlopend aan de verbetering en aanvulling van de Art & Architecture Thesaurus. Ook verwerken wij term- en verbetervoorstellen door gebruikers van de AAT-Ned. Dankzij medewerking en bijdragen vanuit verschillende vertaalprojecten en culturele instellingen en organisaties groeit de inhoud voortdurend. Dit kunnen individuele voorstellen zijn maar ook terminologieën gemaakt door werkgroepen die een bepaald thematisch gebied willen aanvullen. We raden werkgroepen aan om contact met de redactie op te nemen. Mogelijk kan een vertegenwoordiger van de werkgroep (tijdelijk) ook zitting nemen in de redactie.

Hieronder volgt een overzicht van bij de ontwikkeling van de AAT-Ned betrokken instellingen.
 
Licentiehouders ontwikkeling AAT-Ned

RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag)
Contactpersoon: Reinier van ‘t Zelfde
KIK-IRPA (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel)
Contactpersoon: Erik Buelinckx

Bureau AAT
Het dagelijks beheer van de AAT-Ned wordt uitgevoerd door Bureau AAT.
Thesaurusmanager: Reem Weda

Binnen de AAT klankbordgroep met daarin afvaardiging uit het Nederlandse en Vlaamse werkveld vindt periodiek overleg plaats. De AAT Redactie begeleidt en behandelt nieuwe conceptvoorstellen voor opname in de AAT-Ned.
De hierin vertegenwoordigde instellingen zijn:

KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, BE)
Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis (BE)
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed Limburg, Erfgoedplus.be (BE)
Museumconsulentschap Provincie Oost-Vlaanderen (BE)

Museumconsulentschap Provincie West-Vlaanderen (BE)

Nederlands Openluchtmuseum (NL)
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (NL)
STAM, stadsmuseum Gent (BE)
Van Gogh Museum (NL)

Anet (Bibliotheekconsortium regio Antwerpen en Limburg, BE)
Bibliotheken via Anet:
-          Universiteitsbibliotheek Antwerpen
-          Rubenianum
-          Documentatiecentrum Middelheimmuseum
-          Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
-          Bibliotheek Museum Plantin-Moretus
-          Bibliotheek van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Antwerpen
-          Bibliotheek Sint-Lucas van de Karel de Grote Hogeschool
-          Bibliotheek Campus Hoboken van de Karel de Grote Hogeschool
-          Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
-          Universiteitsbibliotheek Hasselt
-          Vakbibliotheek Den Bell, stad Antwerpen
-          Conservatorium Antwerpen

Overige partners:
Erfgoed Brabant (NL)
MULTITA-project (BE)
MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, BE)
Musea Stad Antwerpen (BE)
Museum Volkenkunde (NL)

PACKED vzw (BE)
RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NL)
Rijksmuseum Amsterdam (NL)

Print pagina http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/Ontwikkeling