U bent hier: Home / Toelichting op de thesaurus / Ontwikkeling en partners

Ontwikkeling en partners

Werkwijze AAT-Ned
Bureau AAT streeft naar een periodieke update van de AAT-Ned met de inhoud van de Amerikaanse AAT door deze data te vertalen en beschikbaar te stellen. De redactie van het Getty Research Institute werkt doorlopend aan de verbetering en aanvulling van de Art & Architecture Thesaurus. Dankzij medewerking en bijdragen vanuit verschillende vertaalprojecten en culturele instellingen en organisaties groeit de inhoud voortdurend.

Hieronder volgt een overzicht van bij de ontwikkeling van de AAT-Ned betrokken instellingen.
 
Licentiehouders ontwikkeling AAT-Ned

RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag)
Contactpersoon: Reinier van ‘t Zelfde
KIK-IRPA (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel)
Contactpersoon: Erik Buelinckx

Bureau AAT
Het dagelijks beheer van de AAT-Ned wordt uitgevoerd door Bureau AAT.
Projectleider: Reinier van ’t Zelfde,
Thesaurusmanager: Reem Weda

Binnen de AAT klankbordgroep met daarin afvaardiging uit het Nederlandse en Vlaamse werkveld vindt periodiek overleg plaats. De AAT Redactie begeleidt en behandelt nieuwe conceptvoorstellen voor opname in de AAT-Ned.

De hierin vertegenwoordigde instellingen zijn:

Erfgoed Brabant (NL)
Europeana
KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, BE)

MULTITA-project (BE)
Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis (BE)

MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, BE)
Musea Stad Antwerpen (BE)
Museum Volkenkunde (NL)

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed Limburg,
Erfgoedplus.be (BE)
Museumconsulentschap Provincie Oost-Vlaanderen (BE)

Museumconsulentschap Provincie West-Vlaanderen (BE)

Nederlands Openluchtmuseum (NL)
PACKED vzw (BE)
RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NL)

Rijksmuseum Amsterdam (NL)

RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (NL)Print pagina http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/Ontwikkeling