U bent hier: Home / Toepassingen

AAT-toepassingen

Een overzicht van initiatieven waarbij de AAT wordt gebruikt.

Linked Open Data
De Getty terminologieën zijn gemaakt om in linked data gebruikt te worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om AAT, TGN, ULAN en CONA als Linked Open Data (LOD) te publiceren. Wat is Linked Open Data?


Collectie Gelderland (IGEM)

In 2001 is Collectie Gelderland als IGEM begonnen met het digitaal ontsluiten van museale collecties in de provincie Gelderland. De musea kunnen door middel van deze website informatie over hun deelcollecties en objecten presenteren op het internet. Voor de objectnamen wordt gebruik gemaakt van AAT-Ned.

Erfgoedplus.be
Erfgoedplus.be is een pilotproject van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant en stad Leuven om het cultureel erfgoed digitaal te ontsluiten volgens de technologie van het semantisch web. Erfgoeddata worden op gestandaardiseerde manier beschreven en met elkaar gelinkt. De website gebruikt o.a. de AAT-Ned thesaurus (Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus - Getty Research Institute) en de CIDOC-CRM (CIDOC Conceptual Reference Model)

Europeana
Europeana - Europese digitale bibliotheek, museum en archief – Is een project dat in juli 2007 begon. Het heeft een prototype website opgeleverd die bezoekers directe toegang tot zo’n 2 miljoen objecten biedt, inclusief filmmateriaal, foto’s, schilderijen, geluiden, manuscripten, boeken, nieuwsbladen en divers archiefmateriaal. De ontwikkeling van een semantische zoekmachine, met meertalige ondersteuning, onder andere door het gebruik van de AAT, is gaande.

MovE
MovE staat voor ‘Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie’ . MovE is een initiatief van het Provinciaal Museumconsulentschap (directie Cultuur en Monumentenzorg) en eGov van de provincie Oost-Vlaanderen. De basisdoelstellingen van MovE zijn: De Oost-Vlaamse museumcollecties registreren en ontsluiten via een centrale objectencatalogus op het internet. In 2010 bevat de centrale catalogus 290 000 objecten, 120 000 daarvan zijn op het internet gepubliceerd. Dit is de grootste online museale objectendatabank van Vlaanderen. Bij de ontsluiting wordt gebruik gemaakt van de AAT-Ned.

MusIP
Het Museum Inventarisatie Project (MusIP) heeft ten doel deelcollecties van musea in kaart te brengen en zo toegankelijk te maken. Tot nu toe zijn van veel musea alleen algemene gegevens op het web beschikbaar: praktische bezoekgegevens samen met een karakteristiek van de collectie als geheel. Onder een deelcollectie wordt verstaan: een groep objecten die samenhang met elkaar vertonen. Dat kan doordat ze dezelfde functie hebben (bijvoorbeeld landbouwwerktuigen), uit hetzelfde materiaal bestaan (bijvoorbeeld zilverwerk) of over hetzelfde onderwerp gaan (bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog). De gebruikte trefwoorden komen grotendeels uit de AAT-Ned.

 

Voor een uitgebreider overzicht van AAT-Ned-toepassingen zie de website van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).

Print pagina http://website.aat-ned.nl/toepassingen/aat-toepassingen